Kalkulator za izračun končnega izkupička za zasebnike (S.P.-je)

Podatki so informativne narave in so izračunani na podlagi normiranih stroškov v višini 80% prihodkov (pred 2015 v višini 70%). Ta oblika obračunavanja stroškov je primerna za osebe, katerih prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih ne presegajo 100.000 EUR (pred 2015 do 50.000 EUR).
Več informacij...
Aplikacija je sedaj open-source! Kodo lahko presnamete in sodulujete, klikni -> GitHub Logo
Januar 2015: Posodobljena lestvica za višino prispevkov, popravljene nedelujoče povezave, spremembe višine normiranih stroškov.
Več informacij o spremembah v letu 2015 (ZDOH-2N)...

Osnovni podatki:

Urna postavka (brez DDV)
Število delovnih ur (na dan) ur
Število delovnih ur (na mesec, povprečno 21 dni) ur
Mesečni znesek skupno (znesek za povprečen mesec) 3.360,00

Delovni dnevi:

Število vseh delavnikov (letno) dni
Prazniki dni
Dopust dni
Bolniška (približna ocena) dni
Skupaj delavnikov (letno) 230,00 dni
Letni znesek skupno 36.800,00
Letni znesek skupno (odšteti normirani stroški 80%) 7.360,00
Za pravilen obračun prispevkov je potrebno vnesti tudi zaslužek prejšnjega leta (višina prispevkov trenutnega leta je odvisna od zaslužka prejšnjega leta). K temu znesku se prištejejo še skupni prispevki prejšnjega leta. To dvoje skupaj predstavlja osnovo za določitev višine prispevkov.
Primer:
Če gre za novega zasebnika oz. prvo leto delovanja pustite vrednost na 0 €, za izračun za drugo, tretje ali kasnejše leto pa se npr. lahko vnese zgornji letni znesek z odštetimi normiranimi stroški + skupaj vsota prispevkov za celo leto (mesečcno x 12) = osnova za izračun prispevkov.
Več informacij...

Prispevki (Več informacij...):

Osnova za izračun prispevkov = zaslužek prejšnje leto + vsota prispevkov prejšnejga leta (0 € za prvo leto)
Pokojninsko zavarovanje (15,50% + 8,85%) 200,28
Zdravstveno zavarovanje (6,36% + 6,56%) + Poškodbe pri delu (0,53%) 122,92
Prispevki za zaposlovanje (0,14% + 0,06%) 1,65
Starševsko varstvo (0,10% + 0,10%) 1,65
Skupaj prispevki (mesečno) 326,49

Materialni stroški:

Prevoz (privzeto cena vozovnice)
Malica znesek (dnevno)
Malica znesek (približen znesek na podlagi mesečnih ur) 128,52
Skupaj materialni stroški (mesečno) 165,52

Ostali stroški:

Stroški računovodstva (mesečno)
Ostali stroški skupaj (letno, za boljšo primerjavo z rednim delom se lahko vpiše tudi npr. znesek regresa, božičnice, ...)
Stroški računovodstva (letno) 600,00
Skupaj ostali stroški (letno) 600,00

Dohodnina (Več informacij...):

Dohoninsko izhodišče (za 12 mesecev) 3.066,67
Normirani stroški (80%) 2.453,33
Dohoninska osnova (odšteti normirani stroški) 613,33
Skupaj dohodnina (mesečno, fiksno 20% dohodnineske osnove) 122,67

Izračun:

Letni znesek skupno 36.800,00
Ostali stroški 600,00
Letni znesek skupno (odšteti ostali stroški) 36.200,00
Mesečni znesek skupno (odšteti ostali stroški, za 12 mesecev) 3.016,67
Prispevki (mesečno) 326,49
Dohodnina (mesečno) 122,67
Mesečni znesek NETO (z materialnimi stroški - malica, prevoz) 2.567,51
Materialni stroški (mesečno) 165,52
Mesečni znesek NETO (končni, brez materialnih stroškov) 2.401,99